Koło Teoretyków Literatury Projekty

Biogram profesor Ewy Nawrockiej

Profesor Ewa Nawrocka

Kierownik Zakładu Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UG, a obecnie Katedry Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej (kadencja 2005-2008 oraz 2008-2012); wiceprezes Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego; członek Zarządu Fundacji im. Stanisławy Fleszarowej-Muskat; członek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (kadencja 2004-2007).


Urodzona w Stanisławowie 26 czerwca 1942 roku. Repatriowana z rodzicami, mieszka w Gdańsku od sierpnia 1945 roku. Absolwentka „Jedynki”, I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku.

Studia: filologia polska w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku (1960-1965). Od tegoż roku pracownik naukowo-dydaktyczny tejże WSP (1965-1970), a od roku 1970 na Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Filologii Polskiej. Doktorat pod kierunkiem prof. Marii Janion: Idee i obrazy mistycznej twórczości Juliusza Słowackiego (1974).

Habilitacja: Osoba w podróży. Podróże Marii Dąbrowskiej (2004).


Zainteresowania:

1) historia literatury, romantyzm polski, jego związki z kulturą europejską; literatura Wybrzeża Gdańskiego; Szekspir i szekspirologia;

2) teatrologia - sceniczny kształt dramatu polskiego od Mikołaja Reja w teatrze Kazimierza Dejmka po Hamleta w teatrze Jana Klaty; 3) krytyka literacka i teatralna.


Tematyka badawcza: dramat i epistolografia romantyczna; recepcja Mickiewicza w dwudziestoleciu międzywojennym i współcześnie; literatura, a szczególnie dramat i teatr na Wybrzeżu Gdańskim; literatura współczesna wobec tradycji; podróże pisarzy; dziennik i pamiętnik mówiony jako formy literatury autobiograficznej.


Ważniejsze publikacje:

Dramaty mistyczne Juliusza Słowackiego, w: Dramat i teatr romantyczny I Wrocław 1992;

Szekspir Słowackiego, w: Od Shakespeare’a do Szekspira, Gdańsk 1993;

O czym kłamią i dlaczego historycy literatury? [o koncepcji historii literatury Jarosława Marka Rymkiewicza], w: Kłamstwo w literaturze, Kielce 1996;

Nie poddam się!” [polska prapremiera Nosorożca E. Ionesco], w: Pół wieku Teatru „Wybrzeże”. Przedstawienia, Gdańsk 1998;

List to nie słowo”. O listach Słowackiego do matki, w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, Białystok 2000;

Buchalteria i duchowość (Słowacki i pieniądze), w: Pieniądz w literaturze i kulturze, Gdańsk 2000;

Juliusz Słowacki od aniołów, w: Mickiewicz?Słowacki?Krasiński. Romantyczne uwarunkowania i współczesne konteksty, Łowicz 2001;

Nawłoć W Ałma Acie, w: W „antykwariacie anielskich ekstrawagancji”. O twórczości Aleksandra Wata, Lublin 2002;

„Cóż to za nowy wiatr…?” Literatura pomorska w latach 1989-2000, w: Literatura Wybrzeża po roku 1980, Pelplin 2004;

Polski Hamlet nad Bałtykiem, w: Gry w Szekspira. Współczesna recepcja Szekspira w krajach nadbałtyckich, Gdańsk 2004 (książka dwujęzyczna polsko-angielska).

Współredakcja [z Martą Gibińską i Jackiem Fabiszakiem) Czytanie Szekspira, Gdańsk 2004.

Ostatnio modyfikowane: 16.08.2012